زمانبندی امتحانات

قابل توجه دانشجويان عزيز

با توجه به لغو هفته اول امتحانات نيمسال اول 87-86 بدينوسيله به اطلاع مي رساند كليه امتحانات بهمن ماه بر اساس برنامه از پيش تعيين شده در همان روز و همان ساعت برگزار مي گردد و برنامه امتحانات ديماه بر اساس جدول تنظيمي ذيل و به همان ترتيب قبل و همان ساعت و فقط در تاريخ هاي ذيل برگزار مي گردد.

 

امتحانات شنبه 22/10/86 در تاريخ يكشنبه 14/11/86 بر گزار مي گردد.

امتحانات يكشنبه 23/10/86 در تاريخ دوشنبه 15/11/86 برگزار مي گردد.

امتحانات دوشنبه 24/10/86 در تاريخ سه شنبه 16/11/86 برگزار مي گردد.

امتحانات سه شنبه 25/10/86 در تاريخ چهارشنبه 17/11/86 برگزار مي گردد.

امتحانات چهارشنبه 26/10/86 در تاريخ پنج شنبه 18/11/86 برگزار مي گردد.

امتحانات پنج شنبه 27/10/86 در تاريخ شنبه 20/11/86 برگزار مي گردد.

امتحانات يكشنبه 30/10/86 در تاريخ يكشنبه 21/11/86 بر گزار مي گردد.

/ 0 نظر / 87 بازدید